Plus Que Parfait ebook van Cyriel Buysse
Plus Que Parfait ebook van Cyriel Buysse

Soms leiden titels van boeken uit een lang vervlogen verleden tot verrassende ontdekkingen. Zo ook met het Plus Que Parfait ebook van Cyriel Buysse. Het verhaal gaat over een wat oudere voorstaande burger die ongetrouwd is gebleven en altijd als een ware heer door het leven gaat. ‘Plus-Que-Parfait heet natuurlijk niet echt Plus-Que-Parfait, maar door het langdurige gebruik van die naam is men zijn echte naam vergeten. Door een hoog oplaaiende ruzie met andere edelen wordt hij uitgestoten en spendeert hij zijn dagen in eenzaamheid. Doordat zijn gezondheid uiteindelijk achteruit gaat en hij zelf te maken krijgt met geldgebrek raakt hij geïsoleerd in zijn eigen kleine woning.
Plus Que Parfait ebook: Over Cyriel Buysse, de auteur

Het werk van Cyriel Buysse is typerend voor de generatie Vlaamse schrijvers die hun hoogtijdagen beleefden eind 19e eeuw tot aan het begin van de 20e eeuw. Hij groeit op in een Franstalig Vlaams milieu in een relatief streng katholiek traditioneel gezin. Hij heeft een goed ontwikkeld zicht op de sociale ontwikkelingen van zijn tijd en zijn regio en dit zijn dan ook vaak terugkerende thema’s in zijn literaire werken. Aanvankelijk produceert Cyriel een aantal aansprekende en herkenbare romans zoals Het recht van de sterkste (1893), Mea culpa (1896) en ’n Leeuw van Vlaanderen (1900). In deze eerste werken staan met name het verdierlijkte leven van de landarbeiders centraal. Een van zijn bekendste werken, het toneelstuk “Het gezin Van Paemel” verhaalt over het leven van de sociaal achtergestelde pachters en hun kasteelheren en wordt nog altijd gespeeld in de Vlaamse theaters. In 1986 is dit toneelstuk dan ook verfilmd. Het werk van Cyriel Buysse van de periode na 1900 is minder zwaar en doet soms satirischer aan. Bekendheid kreeg de schrijven na de publicatie van het tweedelige boek “Het leven van Rozeke van Dalen” (1905) en de novelle Lente (1907).
Bekijk ook dit ebook: Van hoog en laag, het eerste levensboek van Cyriel Buysse

En download het Plus Que Parfait ebook hier