Vier Voordrachten over Theosofie ebook downloaden van Annie Wood Besant
Vier Voordrachten over Theosofie ebook downloaden van Annie Wood Besant

Vier Voordrachten over Theosofie van Annie Wood Besant is een verzameling presentaties van de hand van de 19e eeuwse theosofe Annie Besant. Deze voordrachten zijn door haar gehouden in Nederland in 1898. Het bijzondere van deze uitgave is het gegeven dat het hier gaat om de woordelijke weergave van haar voordrachten. Het ebook “Vier Voordrachten over Theosofie” download, bevat het dezelfde inhoudt als het boek. Met de volgende  onderwerpen:
  • De Leeringen der Theosofie beschouwd uit een geschiedkundig oogpunt
  • De Leeringen der Theosofie beschouwd uit een wetenschappelijk oogpunt
  • Esoterisch Christendom
  • Het verhaal van den Christus

Het geheel vormt een goed beeld over de theosofische ontwikkeling van Annie Besant als persoon, maar geeft daarnaast ook een goed beeld over de tijd waarin zij leefde en de strijd die zij als vrouw moest voeren in een periode door voornamelijk door mannen werd bepaald.
Vier Voordrachten over Theosofie – Annie Besant en de theosofische stroming.

Annie Besant (Clapham (Londen), 1 oktober 1847 – Adyar (Madras), India, 20 september 1933) is een van de meest intrigerende figuren uit de theosofische stroming van de 19e eeuw. Geboren in een Engels gezin in India, leerde ze al op jonge leeftijd om oog te hebben voor sociale misstanden. Haar eigen opvoeding, welke grotendeels ter hand werd genomen door een vriendin van haar biologische moeder heeft een bepalende rol gespeeld in haar intellectuele ontwikkeling. De afwezigheid van haar vader, de financiële problemen die daaropvolgden en haar huwelijk met de dominante Frank Besant maakte Annie Bessant bewust van haar rol als vrouw in de maatschappij van de 19e eeuw. De ontmoeting die Annie Bessant had met Helena Petrovna Blavatsky (Mme. Blavatsky) naar aanleiding van een door haar geschreven recensie in de Pall Mall Gazette, zou van verregaande invloed zijn op haar ontwikkeling als theosofe. Uiteindelijk zou zij dan ook uitgroeien tot een van de leidende en inspirerende figuren van de Theosophical Society.

Vier Voordrachten over Theosofie ebook downloaden

De vier voordrachten over theosofie ebook downloaden kun je hier.