Van vijf moderne dichters epub 1922
Gegevens omschrijving ebook: van vijf moderne dichters 


Titel: Van vijf moderne dichters
Door: Dr. P.C. Boutens, Wies Moens, Willem Kloos, Margot Vos, Carel Scharten
Pagina’s: 98
Publicatie: 1922
Formaat: .epub

Voorwoord van vijf moderne dichters:

Deze bundel, bevattende dichtwerk van een vijftal onzer hedendaagsche dichters, is niet volgenseen bepaald plan samengesteld. Hij dankt zijn ontstaan eenvoudig aan de overweging dat het, waar wij ieder jaar niet meer dan één dichtbundel plegen te publiceeren, wel wat heel lang zou duren eer de belangrijkste dichters van ons land in onze Nederlandsche Bibliotheek vertegenwoordigd konden zijn. Wij noodigden daarom een aantal dichters, die tot dusver nog geen werk aan ons afstonden uit, aan dezen bundel mee te werken
Download link